ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

บริษัท งามดีคอตตอน จำกัดควบคุมได้ทุกขั้นตอน ปลอดภัยด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐาน  มอก. สำลีทางการแพทย์ ในประเทศไทย รวมถึงสอดคล้องกับกฎเภสัชตำรับของประเทศอังกฤษ (BP) และ สหรัฐอเมริกา (USP) ในระดับสากล

กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ควบคุมได้ทุกขั้นตอน ปลอดภัย ด้วยการผลิตมาตรฐานระดับสากล ที่มีความเหมาะสมสำหรับการอุปโภค เมื่อผนวกเข้ากับความเป็นมืออาชีพของพนักงานทุกคนที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างเชี่ยวชาญ เพื่อดูแลมาตรฐานสินค้าให้ตรงตามระบบการควบคุมความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงลูกค้าปลายทาง